Search Results

1
Xiaonan Wang, Alan Shao, Zhenghong Li, Lizelle Policarpio, Haoran Zhang
Biotechnology Journal.
2
PDF-1
(727.03 kb)
Xiaonan Wang, Lizelle Policarpio, Dhara Prajapati, Zhenghong Li, Haoran Zhang
Metabolic Engineering Communications 10.