Search Results

1
Zhixiong Guo, Yong X. Tao, Yi Nan, Hang Zhang, Xu Huang, Hongxiang Cao, Jue Min, Yaomin Cai, Yihua Hao, Nai-Jei Tang
Heat Transfer Research 51(9): 807-824.
2
M. (Mitsunori) Denda
3
M. (Mitsunori) Denda, Roger Manrique
4
M. (Mitsunori) Denda
5
M. (Mitsunori) Denda, Roger Manrique
6
M. (Mitsunori) Denda
7
M. (Mitsunori) Denda
8
PDF-1
(5.21 MB)
Matthew Frenkel, Marlon Avellan, Zhixiong Guo
Measurement Science and Technology 24(7): 075103-.
9
PDF-1
(327.81 kb)
Arielle R. Gamboa, Michael P. Nitzsche, Valeria Saro-Cortes, Tianxing Ma, Lin Lei, Jonathan P. Singer
MRS Advances 3(18): 977-982.
10
M. (Mitsunori) Denda, Roger Manrique