Search Results

1
PDF-1
(344.92 kb)
Yingting Zhang, Yu-Hung Lin
Medical Reference Services Quarterly 35(2): 175-186.
2
Article
(592.56 kb)
Laura Bolton Palumbo, Ronald C. Jantz, Yu-Hung Lin, Aletia Morgan, Minglu Wang, Krista White, Ryan Womack, Yingting Zhang, Yini Zhu
Journal of eScience Librarianship 4(2): e1080-1-e1080-11.