Search Results

1
PDF-1
(9.61 MB)
Mao-Xi Liu, Guo-Qing Shi, Zhixiong Guo, Yan-Ming Wang, Li-Yang Ma
Heat and Mass Transfer 52(12): 2723-2734.
2
PDF-1
(4.64 MB)
Jifen Wang, Huaqing Xie, Zhixiong Guo, Lihui Guan, Yang Li
Applied Thermal Engineering 73(2): 1541-1547.