Search Results

1
PDF-1
(573.09 kb)
Chih-Hsun Chuang, Susan E. Jackson, Yuan Jiang
Journal of Management 42(2): 524-554.
2
Yunhyung Chung, Hui Liao, Susan E. Jackson, Mahesh Subramony, Saba Colakoglu, Yuan Jiang
Academy of Management Journal 58(5): 1495-1515.
3
PDF-1
(338.53 kb)
Yuan Jiang, Susan E. Jackson, Saba Colakoglu
Journal of Organizational Behavior 37(5): 654-672.