Search Results

2
Zhenghong Li, Yingxi Lu, Xiaonan Wang, Ashil Vekaria, Ming Jiang, Haoran Zhang
Biochemical Engineering Journal 162.
3
PDF-1
(606.69 kb)
Haoran Zhang, Gregory Stephanopoulos
Biotechnology Journal 11(7): 981-987.