Search Results

1
PDF-1
(1.45 MB)
Yihua Hao, Zhixiong Guo
Journal of Physics D: Applied Physics 52(17).
2
PDF-1
(5.21 MB)
Matthew Frenkel, Marlon Avellan, Zhixiong Guo
Measurement Science and Technology 24(7): 075103-.
4
Zhixiong Guo, Yong X. Tao, Yi Nan, Hang Zhang, Xu Huang, Hongxiang Cao, Jue Min, Yaomin Cai, Yihua Hao, Nai-Jei Tang
Heat Transfer Research 51(9): 807-824.
5
Zhangmao Hu, Mengqi Liu, Zhixiong Guo, Hong Tian, Liang Liu, Donglin Chen
Heat Transfer Research 51(6): 551-569.
6
Yaomin Cai, Yi Nan, Zhixiong Guo
International Journal of Heat and Mass Transfer 158(119921): 1-10.
7
Xu Huang, Zhixiong Guo
Diamond and Related Materials 108(107979): 1-9.
8
PDF-1
(8.99 MB)
Brian Hunter, Zhixiong Guo
Journal of Heat Transfer 137(9): 091004.
10
PDF-1
(2.97 MB)
Matthew Frenkel, Zhixiong Guo
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 54, : 1118-1124.