Search Results

1
Xiaoyun Guo, Xiaonan Wang, Tingting Chen, Yinghua Lu, Haoran Zhang
Biochemical Engineering Journal 156.