Search Results

6
PDF-1
(1.01 MB)
Xiaoyu Tang, Leonardo Sousa, Mingjie Jin, Shishir P. S. Chundawat, Charles Kevin Chambliss, Ming W. Lau, Zeyi Xiao, Bruce E. Dale, Venkatesh Balan
Biotechnology for Biofuels 8(1).
7
PDF-1
(1.23 MB)
Nirmal Uppugundla, Leonardo Sousa, Shishir P. S. Chundawat, Xiurong Yu, Blake A. Simmons, Seema Singh, Xiadi Gao, Rajeev Kumar, Charles E. Wyman, Bruce E. Dale, Venkatesh Balan
Biotechnology for Biofuels 7(72).