Search Results

1
PDF-1
(3.65 MB)
Yan-Ming Wang, Guo-Qing Shi, Zhixiong Guo
Numerical Heat Transfer, Part A: Applications 71(1): 1-16.
2
PDF-1
(4.36 MB)
Yan-Ming Wang, Xueqin Li, Zhixiong Guo
Heat Transfer Research.
3
PDF-1
(9.61 MB)
Mao-Xi Liu, Guo-Qing Shi, Zhixiong Guo, Yan-Ming Wang, Li-Yang Ma
Heat and Mass Transfer 52(12): 2723-2734.