Search Results

1
Zhangmao Hu, Mengqi Liu, Zhixiong Guo, Hong Tian, Liang Liu, Donglin Chen
Heat Transfer Research 51(6): 551-569.
3
PDF-1
(266.61 kb)
Julio Barrera-Oro, Tzu-Yang Liu, Erin Gorden, Raju Kucherlapati, Changshun Shao, Jay A. Tischfield
Mutations Research 642(1/2): 74-79.
4
PDF-1
(9.61 MB)
Mao-Xi Liu, Guo-Qing Shi, Zhixiong Guo, Yan-Ming Wang, Li-Yang Ma
Heat and Mass Transfer 52(12): 2723-2734.
5
PDF-1
(2.01 MB)
Yuequn Tao, Jun Cai, Bin Liu, Xiulan Huai, Zhixiong Guo
Chemical Engineering & Technology 39(8): 1363-1376.
6
PDF-1
(1.05 MB)
Mei T. Liu, Megan E. Maroney, Evelyn R. Hermes-DeSantis
World Journal of Pharmacology 4(1): 17-30.
7
PDF-1
(1.44 MB)
Zhanjie Liu, Yifan Wang, Fernando J. Muzzio, Gerardo Callegari, German Drazer
Langmuir 33(1): 56-65.
8
PDF-1
(282.29 kb)
Deanna Gray-Miceli, Sarah J. Ratcliffe, Sizhu Liu, Dean Wantland, Jerry Johnson
Clinical Nursing Research 21(1): 64-78.
9
PDF-1
(495.65 kb)
David M. Ribnicky, William T. Cefalu, Heather Kirk, Zhijun Liu, Kenneth J. Eilertsen
Metabolism Clinical and Experiment 57(suppl 1): S16-S23.
10
PDF-1
(1.09 MB)
Liu Hong, Yongjia Li, Kangzhen Xie, Claire J. Yan
Review of Quantitative Finance and Accounting.