Search Results

1
PDF-1
(327.81 kb)
Arielle R. Gamboa, Michael P. Nitzsche, Valeria Saro-Cortes, Tianxing Ma, Lin Lei, Jonathan P. Singer
MRS Advances 3(18): 977-982.
2
PDF-1
(524.43 kb)
Juan Zhai, Xiangzhe Xu, Yu Shi, Guanhong Tao, Minxue Pan, Shiqing Ma, Lei Xu, Weifeng Zhang, Lin Tan, Xiangyu Zhang
42nd International Conference on Software Engineering (ICSE '20).
3
Article
(1.99 MB)
Lin Lei, Dylan A. Kovacevich, Michael P. Nitzsche, Jihyun Ryu, Kutaiba Al-Morzoki, Gabriela Rodriguez, Lisa C. Klein, Andrei Jitianu, Jonathan P. Singer
ACS Applied Materials & Interfaces 10(13): 11175–11188.