Search Results

1
PDF-1
(1.03 MB)
Xiaoyun Guo, Zhenghong Li, Xiaonan Wang, Jing Wang, Juan Chala, Yinghua Lu, Haoran Zhang
Biotechnology and Bioengineering.
2
PDF-1
(2.15 MB)
Paul F. Smith, Benjamin J. Deibert, Shivam Kaushik, Graeme Gardner, Shinjae Hwang, Hao Wang, Jafar F. Al-Sharab, Eric Garfunkel, Laura Fabris, Jing Li, G. Charles Dismukes
ACS Catalysis 6(3): 2089-2099.