Search Results

1
PDF-1
(606.69 kb)
Haoran Zhang, Gregory Stephanopoulos
Biotechnology Journal 11(7): 981-987.
2
PDF-1
(1.00 MB)
Haoran Zhang, Xiaonan Wang
Metabolic engineering 37, : 114-121.
5
PDF-1
(878.35 kb)
Vijaydev Ganesan, Zhenghong Li, Xiaonan Wang, Haoran Zhang
Synthetic and Systems Biotechnology 2(3): 236-242.
6
Xiaonan Wang, Avaniek Cabales, Zhenghong Li, Haoran Zhang
Biochemical Engineering Journal.
8
Yiyao Zhou, Zhenghong Li, Xiaonan Wang, Haoran Zhang
Engineering in Life Sciences.
9
Xiaoyun Guo, Zhenghong Li, Xiaonan Wang, Jing Wang, Juan Chala, Yinghua Lu, Haoran Zhang
Biotechnology and Bioengineering.